506/51 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam +0933226630 [email protected]
Gói tài khoản

Regular Member

Tài khoản miễn phí

$0/ Năm

Sử dụng quy trình để làm việc hiệu quả
Mua

Vip Member

Thành viên vip

$50/ Năm

Sử dụng quy trình để làm việc hiệu quả
Kiếm thêm thu nhập thông qua làm việc trên dự án


Mua

Gold Biz

Thành viên vàng

$500/ Năm

Vận hành các quy trình chuẩn mà tadaup đã xây dựng
Thiết lập các quy trình mới theo ý của mình


Mua

Ruby Biz

Thành viên ruby

$5000/ Năm

Vận hành các quy trình chuẩn mà tadaup đã xây dựng
Thiết lập các quy trình mới theo ý của mình
Được support trực tiếp qua meet (1 tháng 8 giờ)
Hỗ trợ gọi vốn cộng đồng

Mua

Diamond Biz

Thành viên kim cương

$(>50.000)/ Năm

Vận hành các quy trình chuẩn mà tadaup đã xây dựng
Thiết lập các quy trình mới theo ý của mình
Được support trực tiếp qua meet (1 tháng 8 giờ)
Hỗ trợ gọi vốn cộng đồng
Hỗ trợ đóng gói toàn bộ phần mềm
Mua

Liên lạc

506/51 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+0933226630

© Tadaup. All Rights Reserved.